Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

PhD Conference in Global health, 10 – 12 May 2020

Make your research visible outside your own field – Effective communication by posters and oral presentation – Job opportunities outside clinical and academic world The 4th national annual PhD conference will take place on 10 – 12 May 2020 at Oscarsborg Hotel & Resort. The hotel is located about Continue reading PhD Conference in Global health, 10 – 12 May 2020

Mobility seminar at International Centre

International Centre invites scientifically personnel to mobility seminar Thursday 17. January 2020 13.30-15.30 The following topics will be presented: Financial sources Insurances National insurance scheme Tax Practicalities. Seminar will be held in English. Link to calendar event: https://www.uib.no/en/out/131480/mobility-seminar Link to Continue reading Mobility seminar at International Centre