Det er utlyst stilling som Professor/førsteamanuensis (50 % vikariat) i medisin – leiar av Ferdighetssenteret

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig eit vikariat som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin og som leiar av Ferdighetssenteret. Vikariatet er ledig i tre (3) år. Søkjarane vil verte vurderte i forhold til kvalifikasjonar og naudsynte Continue reading Det er utlyst stilling som Professor/førsteamanuensis (50 % vikariat) i medisin – leiar av Ferdighetssenteret

Invitation to TTA4: Tuberculosis, Machine Learning, and Antimicrobial Resistance, November 18th-20th 2019

Dear Colleagues, We have the pleasure to invite you to the 4th Turning the Tide of Antimicrobial resistance (TTA) meeting on “Tuberculosis, Machine learning, and Antimicrobial Resistance”, which will take place in Oslo, Norway, on November 18-20, 2019. This is the fourth Continue reading Invitation to TTA4: Tuberculosis, Machine Learning, and Antimicrobial Resistance, November 18th-20th 2019