UiB innsikt

I høst arrangerer UiB, i samarbeid med Studentersamfunnet, fem lørdagsseminarer i Universitetsaulaen i Bergen.

Lørdag 12. september: Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?

Lørdag 26. september: Trumfer klimakrisen over biodiversitetskrisen?

Lørdag 24. oktober: Smittekamp gjennom tidene – fra lepra til korona

Lørdag 31. oktober: Frykt og håp: Retoriske veier til Det hvite hus

Lørdag 21. november: Hjelper det å rive ned gamle helter?

Sted: Universitetsaualen og på stream. Lenke kommer.

Tid: 14.00—15.30