Fra NFR: 20 millioner til COVID-19 lagt til i utlysningen på global helse

Forskningsrådet har fått muligheten til å øke tilgjengelig beløp i utlysningen på global helse med frist 20.mai med 20 millioner. Dette er midler øremerket forskning på epidemier og særskilt COVID-19. Forskningen må være innenfor de allerede gitte tematiske rammene for Continue reading Fra NFR: 20 millioner til COVID-19 lagt til i utlysningen på global helse