Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Det er lyst ut 15 stipendiatstillinger og 3 postdoktorstillinger – som er fakultetet si fellesutlysing for høsten 2020 (Søknadsfristen er 20.9.2020). https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191844 https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191826 Det er gjort relativt store endringer i retningslinjene for vurdering av kandidatene (se nederst på denne siden: Continue reading Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

I forbindelse med Covid 19-pandemien lyser Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Norske utdanningsaktører kan søke støtte gjennom Diku når endelig utlysning kommer. Forventet søknadsfrist er i oktober. Utlysningen er knyttet til to tematiske satsinger: Digitalisering av utdanning Continue reading Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

Utlysning: Trond Mohn starting grant

TMS annonsen: https://www.nature.com/naturecareers/job/talents-recruitment-to-university-of-bergen-by-trond-mohn-foundation-senior-postdoc-level-university-of-bergen-uib-727534 Utlysninger: https://mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/ Trond Mohn stiftelse: https://mohnfoundation.no/  

Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020

Se aktuell utlysning innen UiB sitt satsingsområde Globale samfunnsutfordringer vedlagt: Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 Søknadsfrist 24 september Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og Continue reading Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020

Updated information on UiB corona. What does this mean for employees at the Faculty of Medicine?

The Norwegian government has announced that further reopening of the society has been put on hold due to the current corona virus epidemic. This has the following consequences for all employees at the Faculty of Medicine: Employees in a risk Continue reading Updated information on UiB corona. What does this mean for employees at the Faculty of Medicine?

Risk analysis – corona situation

Find a risk analysis for CIH here: risk-analysis-cih-updated-August-10-2020-1 Main things: keep 1 meter distance to others, wash hands often. Stay home if you are sick. Avoid public transport during rush hour.