Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

I forbindelse med Covid 19-pandemien lyser Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Norske utdanningsaktører kan søke støtte gjennom Diku når endelig utlysning kommer. Forventet søknadsfrist er i oktober. Utlysningen er knyttet til to tematiske satsinger: Digitalisering av utdanning Continue reading Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

Utlysning: Trond Mohn starting grant

TMS annonsen: https://www.nature.com/naturecareers/job/talents-recruitment-to-university-of-bergen-by-trond-mohn-foundation-senior-postdoc-level-university-of-bergen-uib-727534 Utlysninger: https://mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/ Trond Mohn stiftelse: https://mohnfoundation.no/  

Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020

Se aktuell utlysning innen UiB sitt satsingsområde Globale samfunnsutfordringer vedlagt: Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 Søknadsfrist 24 september Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og Continue reading Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020

Fra NFR: 20 millioner til COVID-19 lagt til i utlysningen på global helse

Forskningsrådet har fått muligheten til å øke tilgjengelig beløp i utlysningen på global helse med frist 20.mai med 20 millioner. Dette er midler øremerket forskning på epidemier og særskilt COVID-19. Forskningen må være innenfor de allerede gitte tematiske rammene for Continue reading Fra NFR: 20 millioner til COVID-19 lagt til i utlysningen på global helse