Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Det er lyst ut 15 stipendiatstillinger og 3 postdoktorstillinger – som er fakultetet si fellesutlysing for høsten 2020 (Søknadsfristen er 20.9.2020). https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191844 https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191826 Det er gjort relativt store endringer i retningslinjene for vurdering av kandidatene (se nederst på denne siden: Continue reading Utlysning av postdoc og stipendiatstillinger

Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Det vises til sak i Programutvalg for forskerutdanning 23/20 om Kjønnsbalanse ved vurdering av avhandlinger. Programutvalg for forskerutdanning vedtok i møte 27.05.2020 at det skal stilles krav om at begge kjønn er representert blant de to opponentene. Begrunnelsen er at Continue reading Endring i krav til sammensetning av bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger – fra 15. september 2020

Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

I forbindelse med Covid 19-pandemien lyser Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Norske utdanningsaktører kan søke støtte gjennom Diku når endelig utlysning kommer. Forventet søknadsfrist er i oktober. Utlysningen er knyttet til to tematiske satsinger: Digitalisering av utdanning Continue reading Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

Utlysning: Trond Mohn starting grant

TMS annonsen: https://www.nature.com/naturecareers/job/talents-recruitment-to-university-of-bergen-by-trond-mohn-foundation-senior-postdoc-level-university-of-bergen-uib-727534 Utlysninger: https://mohnfoundation.no/andre-satsningsomrader/ Trond Mohn stiftelse: https://mohnfoundation.no/  

Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020

Se aktuell utlysning innen UiB sitt satsingsområde Globale samfunnsutfordringer vedlagt: Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020 Søknadsfrist 24 september Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og Continue reading Globale samfunnsutfordringer: Utlysning av midler høsten 2020