Fellesutlysing stipendiat og postdoktor – haust 2020 – frist 20. sept

Fra:

Eldbjørg Sanden Søvik
Rådgjevar rekruttering
Det medisinske fakultet
Tlf. 55 586142

Det er no lyst ut 15 stipendiat stillingar og 3 postdoktor stillingar – som er fakultetet si fellesutlysing for hausten 2020:

Søknadsfristen er 20.9.2020.

Me gjer merksam på at det er gjort endringar i utlysingsteksten og retningslinene for vurdering av søknadane.

Til slutt minner eg om at me treng namn på vara til medlemmane i komiteen som skal vurdere søknadane. Frist for innsending av det er 15.9.2020.