Gangbroen i Møllendal er stengt

Møllendalsveien er nå stengt permanent for gjennomkjøring. Det er nå også endret gang – og sykkelmønster om du for eksempel skal fra Møllendal via Fløen til Haukeland Universitetssjukehus. Les mer.